Οι ΜουSου* είναι οι Μαρία Νυμφιάδη και Λία Πέτρου, δυο εικαστικοί που συνθέτουν μια ομάδα η οποία σχεδιάζει και οργανώνει εικαστικές συμμετοχικές δράσεις συχνά με εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Οι δράσεις είναι βασισμένες στη συνθήκη χώρου, χρόνου και εμπλοκής των συμμετεχόντων μέσω μιας διαδικασίας ενεργοποίησης του κοινωνικού ιστού γύρω από χώρους τέχνης, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκθεσιακούς χώρους και μουσεία.

*μου, σου προσωπική/κτητική αντωνυμία α' και β' προσώπου

The MouSou* team is Maria Nymfiadi and Lea Petrou, both visual artists planning and organizing art participatory projects often related to the educational process. The projects are specifically designed based on time and space conditions along with the participant’s involvement. The procedure aims to activate groups of people living around art spaces, schools, educational institutions, exhibition spaces and museums.

*Mou, Sou in Greek language are personal/possessive pronouns 1st and 2nd person singular,
translated Mou is me/my, Sou is you/your


e: info@mousouproject.com


back