η Αθήνα Μου / my Athens, 2012

Το έργο «η Αθήνα Μου» πραγματεύεται τη συνύπαρξη διαφορετικών κοινωνικών ομάδων που ζουν ή επισκέπτονται αυτή τη χρονική στιγμή
την πόλη των Αθηνών και πραγματοποιείται με την συμβολή τους. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν στην ερώτηση «αν η Αθήνα σου ήταν
χρώμα, σχήμα, γραμμή, λέξη πώς θα ήταν;» και να αποτυπώσουν τις ιδέες τους στο μισό μιας ειδικά σχεδιασμένης καρτ-ποστάλ.
Το σχέδιο μπορεί να είναι ό,τι επιθυμεί ο καθένας: από την επιλογή ενός χρώματος, μιας γραμμής ως την απεικόνιση μιας ανάμνησης ή εμπειρίας
από την πόλη αλλά και ένα κείμενο ή μια μικρή ιστορία. Το άλλο μισό συμπληρώνεται από κάποιον άλλο συμμετέχοντα, για παράδειγμα ένα μαθητή/τουρίστα/μετανάστη ή επισκέπτη της έκθεσης.
Η ομάδα ΜουSου συναντάει τους συμμετέχοντες σε αρχαιολογικούς χώρους, σε σχολικές αίθουσες, στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, σε κεντρικά σημεία της πόλης, σε φιλικά σπίτια. Κάποιες από τις κάρτες φτάνουν στους συμμετέχοντες ταχυδρομικώς ενώ άλλες θα συμπληρωθούν από τους επισκέπτες
της αίθουσας τέχνης Τεχνοχώρος κατά την διάρκεια της έκθεσης.

Σκοπός του έργου είναι να δημιουργηθεί ένας διάλογος σε κοινό έδαφος από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες σε σχέση με την ηλικία και την εμπειρία τους από την πόλη ως κάτοικοι ή ως επισκέπτες.

"η Αθήνα Μου"είναι σε εξέλιξη και θα εκτεθεί στην αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος
Ομαδική έκθεση «Χάρτες 1987 – Ταξίδια 2012»
13.06.12 - 28.07.12. Εγκαίνια 13.06.12 20:00
Λεμπέση 4 & Μακρυγιάννη, Ακρόπολη, www.technohoros.org

The project “my Athens” is elaborating the coexistence of several social groups currently living or visiting the city of Athens and is realized with their contribution. The participants are invited to respond to the question “if your Athens was colour, shape, line, word, how and what would it be?” and to illustrate their ideas on the half of a specifically designed postcard. The illustration could be anything that the participants want: a selected colour, a line, a depicted memory or experience of the city as well as some written text or short story.
The other half of the postcard is completed by some other participant, for example a student/tourist/immigrant or a visitor of the exhibition.

The MoυSoυ team meets the participants at archeological sites, elementary school classes, the El. Venizelos airport, central locations of Athens
and friends’ houses. At the same time some of the cards are posted to the participants, while the visitors of Technohoros art gallery can also take part, illustrating their ideas on the cards during the exhibition.

The project aims to create a common ground for dialogue among different social groups, in relation to their age group and their experience of the city as residents or visitors.

"my Athens" is in progress and will be exhibited at Technohoros art gallery
Group exhibition “Maps 1987 – Journeys 2012”
13.06.12 - 28.07.12 Opening 13.06.12 20:00
4 Lempesi & Makriyianni st, Acropoli, www.technohoros.org

e: info@mousouproject.com

  
επιστολές επισκεπτών / visitors' letters

εικόνες της δράσης / documentation of the action

back